Kupujete v Praze byt, někde jste se zasekli a potřebujete s tím pomoci?

Už byste si chtěli užívat svého nového bydlení s pocitem, že všechno dopadlo dobře?

Nechte to na mně

Pomůžu vám dostat se k novému bytu rychleji a bezpečně.


David Přikryl

Realitní makléř

Klientům pomáhám při koupi a prodeji bytů. V této problematice se výborně orientuji. Navíc nejsem ovlivněn emocemi jako jste vy. Navrhuji konstruktivní řešení.

Klienti oceňují, že postupuji efektivně, a že jim umím ušetřit spoustu času a peněz. Jsem flexibilní a pracuji jen na úkonech, na kterých se předem dohodneme.

Jak budeme postupovat?

Vaše zadání

Řeknete mi, co potřebujete při koupi bytu vyřešit.

Můj návrh řešení

Navrhnu postup pro vaši situaci a činnosti, které zajistím.

Začínám pracovat

Začnu pracovat na úkonech, které si předem odsouhlasíme.

V jakých oblastech vám můžu na příklad pomoci?

Vyhledávání bytu

Každý den za pár minut projdu všechny nové nabídky bytů. Pracuji efektivně v systému, který slučuje nabídky inzertních webů (RK i přímých vlastníků).

Prohlídky bytů a prověření bytového domu

Budu se účastnit prohlídek bytů a prověřím stav společenství vlastníků, bytového družstva a konkrétní bytové jednotky.

Vyjednávání s prodávajícím

Posoudím nabízenou kupní cenu a pomůžu vám vyjednat její snížení, pokud to bude v rámci daného bytu možné.

Dohodnutí kroků pro převod bytu

Domluvím bezpečný způsob zaplacení kupní ceny a převod bytu na vás, abyste nepřišli o své peníze.

Koordinace dalších profesí

Budu koordinovat kroky s dalšími zúčastněnými – právník, hypoteční makléř a podobně.

Povinnosti po koupi bytu

Pomůžu vám při předání bytu, přepisu energií a zajistím zpracování přiznání k dani z nabytí nemovitosti.

Ceník služeb

Každý projekt je jiný, a proto nemůžu honoráře definovat fixním ceníkem. Najdete tu jen typy odměn a hodinovou sazbu. Všechny zakázky naceňuji na míru až po důkladném seznámení se se zadáním projektu.

Zastupování kupujícího - honorář za 1 hodinu
Činnosti dohodnuté s klientem - na příklad: vyhledávání bytu, prohlídky bytů, komunikace s klientem, prověřování stavu bytového domu a bytové jednotky, obchodní jednání, dohodnutí struktury převodu bytu, koordinace dalších profesí apod.)
2.000 Kč
Úspěšné vyhledání bytu - poměrná část z realizační ceny bytu (motivační složka)
od 0,6 %
Vyjednávání kupní ceny - poměrná část z dosažené úspory (motivační složka)
Výše úspory je rozdíl mezi inzerovanou nabídkovou cenou a realizační cenou dohodnutou v kupní smlouvě.
20 %
Cestování do nemovitostí - cena za 1 prohlídku v rámci Prahy
500 Kč

Fáze vyhledávání bytu: Předpokládaný počet hodin je 1,5 – 2 hodiny měsíčně díky efektivnímu systému vyhledávání nemovitostí. Čas počítám po minutách. Honorář za celý měsíc poskytování služby je max. 5.000 Kč. Tento maximální honorář zahrnuje jen práci „od stolu“, monitoring inzerce, komunikaci nabídek s klientem apod. 

Podmínkou pro účtování jakékoli odměny je naše předchozí vzájemná dohoda. Přílohou vyúčtování je přehledný seznam provedených činností a mého vynaloženého času. K uvedeným cenám připočtívám 21% DPH. V případě součinnosti dalších kolegů vás upozorním na jejich honoráře předem.

Kontaktujte mě, abychom se domluvili na dalším postupu.

david.prikryl@qara.cz

+ 420 724 811 187


Ing. David Přikryl

Římská 104/14 (kanceláře Qara)
120 00 Praha 2


Ing. David Přikryl, Mikanova 3261/3, 106 00, Praha - Záběhlice
IČ: 67580815; zapsán v živ. rejstříku Úřadu MČ Praha 10.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Omlouvám se předem, když vzhledem k mému vytížení neodpovím hned.